Сенки

Виктор барабанеше по волана. Силният дъжд приглушаваше музиката, идваща от радиото. Той наблюдаваше малката сграда през предното стъкло на колата си и дишаше неравномерно. Червени светлинки обхождаха периферията и се давеха в нощта, отдавна спуснала черните си пипала над града, а улиците бяха мокри и пусти. Особено в тази част. Той изключи двигателя, слезе и... Continue Reading →

Не си това, което си

Перките на вентилатора дрезгаво бръмчаха и изолираха шума от трафика отвън. Слънчеви лъчи се гонеха из просторната таванска стая, докато Емил лежеше със затворени очи и дишането му бавно възвръщаше нормалното си темпо. Отвори ги чак когато чу проскърцването на врата и проследи годеницата си да излиза гола от банята, омотала главата си с хавлиена... Continue Reading →

Прегръдка

В тишината отекваха стъпки и равномерни потропвания на токчета като отмерван ритъм на някаква далечна мелодия. Елена бързаше към къщи. Наложило се бе да остане след работно време в офиса, за да довърши някакъв проект за следващия ден. Погледна часовника си –  наближаваше десет. Уличните лампи лениво бяха подхванали нощната си смяна. Имаше някаква загатната... Continue Reading →

Далеч от тук

Отворих очи. Мирис на пръст и потъпкана трева замъгли погледа ми. Отне ми няколко минути да осъзная къде се намирам. Чух отдалечаващ се тътен и си спомних – бяхме нападнати в ранни зори. Писъкът на жена ми беше раздрал въздуха и в просъница скочих на крака. Бяха много, бяха навсякъде. Ревът им беше мощен и... Continue Reading →

My First Blog Post

Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

Добре дошъл в моя малък свят

Тук извайвам чувствата си в думи и търся нови хоризонти, към които да ги пратя. Да мечтаеш не е лесно. Да обичаш мечтата си също понякога е трудно – докарва те до лудост. Едно от най-прекрасните чувства, обаче, е да я следваш. Да я догонваш и прегръщаш силно, после да я пускаш да лети, защото... Continue Reading →

Блог в WordPress.com.

Нагоре ↑